Študentská pôžička na štúdium v zahraničí

Veľa študentov VŠ čoraz častejšie rozmýšľa nad štúdiom v zahraničí, väčšina z nich ale nemá dostatok finančných prostriedkov na uskutočnenie tohto plánu. Preto sa obracajú na voľbu študentskej pôžičky. Málo z nich je ale dostatočne informovaných o možnostiach, výhodách a nevýhodách.

Aké sú výhody študentských pôžičiek?

Pôžička nie je úrokovaná ani sa nespláca počas celého trvania štúdia na vysokej škole.

Výpis aj vedenie účtu  nie je spoplatnené.

Peniaze sa môžu využiť na akékoľvek účely a bez udania dôvodu.

Splácanie sa začína až po ukončení vysokoškolského štúdia. Avšak pôžička musí byť splatená do desiatich rokov od ukončenia štúdia.

V prípade rodičovskej (materskej) dovolenky je možný odklad splátok až na dobu 5 rokov.

Kto môže žiadať študentskú pôžičku?

Žiadať môžu akýkoľvek študenti externého aj denného štúdia, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale aj študenti ktorí sú v zhoršenej sociálnej situácii. Žiadateľ žiada pôžičku hlavne písomnou formou, s tým, že niektoré vysoké školy umožňujú študentom riešiť pôžičku priamo na škole. Na získanie pôžičky je pri niektorých bankách a pobočkách ktoré túto možnosť poskytujú potrebný ručiteľ, t. j. osoba, ktorá ma trvalý pobyt na SR, je staršia ako 18 rokov, má zdokladovaný pravidelný príjem.

Akú sumu si študent môže požičať?

Takéto typy pôžičiek sa na Slovensku pohybujú väčšinou od 400 do 5000 eur.

Úroková sadzba je vo výške od 4,90% a vyššie. Je to veľmi individuálne ako pri všetkých bankových pôžičkách.

Informácie o odosielaní žiadosti

Žiadosť sa môže doručiť osobne na podateľňu, kde si pôžičku chcete vybavovať. Taktiež sa môže využiť spôsob odoslania poštou, ale aj kuriérskou službou. Za dátum doručenia žiadosti sa považuje deň, kedy bola žiadosť fyzicky doručená v písomnej forme. V prípade zistenia, že v odoslanej žiadosti sa našli chyby alebo nejaké nesplnené podmienky, žiadosť sa môže predložiť znova so sprievodným listom, ktorým sa odoslaná žiadosť nahradí novou. Ak je pôžička schválená, žiadateľovi bude zaslaný návrh zmluvy.

Tu je pár tipov a základných informácií o bankách, kde Vám môžu študentskú pôžičku poskytnúť:

Upozornenie: Parametre a možnosti vybavenie pôžičiek  pre študentov sa zmenili od doby napísania a publikovania tohto článku, preto je potrebné si uvedené informácie overitť u konkrétnej banky.

ČSOB ponúka študentom pôžičky do maximálnej výšky 600 euro. Pokiaľ ale študent potrebuje viac finančných prostriedkov, je možné požiadať o úver do výšky 6 000 eur. Študenti môžu túto sumu čerpať so zvýhodneným úrokom 8,94%. Žiadateľ môže byť len študent do 28 rokov.

 VÚB Vám môže poskytnúť pôžičku od 1 700 do 8 500 eur. Jedná sa o typ flexi pôžičky. Maximálna doba splácania je 10 rokov. Žiadateľ musí mať do 26 rokov. Úroková sadzba je 4,9%. Všeobecná úverová banka a niektoré vysoké školy  majú medzi sebou špeciálne dohody. Jedná sa napríklad o Bratislavskú vysokú školu práva alebo Vysoká škola manažmentu.

Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov. Jedná sa hlavne o jazykové kurzy a štúdiá v zahraničí. Poskytovaná suma je od 1 000 do 8 500 eur. Účel pôžičky a úveru ani v tejto banke nedokladujete. Úroková sadzba je 8,50%.

Sberbank (bývalá Volksbank / Ludova banka) má oproti iným bankám vyššie nároky na študentov, ktorí si chcú požičať. Úver s úrokom 7,95% v sume od 1 000 do 5 000 eur môžete žiadať v prípade, že máte predložené doklady o príjme. V prípade, že študent nepracuje, tak je potrebná tretia osoba, ktorá bude mať pravidelný príjem a stane sa spoludlžníkom. Rovnako musíte predložiť aj výpisy z účtov alebo výplatné pásky.

V neposlednom rade poznáme banku OTP, kde je úrok už od 7,9%. Môžete žiadať maximálne o 6 700 eur. Výhodou OTP banky je, že Vám dokáže pôžičku spracovať a schváliť expresne do 48 hodín od podania žiadosti. Nevyžaduje dokladovanie príjmov. Toto platí pre stálych, ale aj nových zákazníkov rovnako.

Študentská pôžička na štúdium v zahraničí
4 5