Podmienky a výber pôžičky pre mladých

Pôžička na bývanie, inak povedané úver, je poskytnutie peňažných prostriedkov do určitej sumy. Úver poskytuje prvá osoba, takzvaný veriteľ. Poberateľom úveru od veriteľa je druhá osoba, takzvaný dlžník. Hlavnou myšlienkou poskytnutia úveru je, že dlžník splatí veriteľovi celú čiastku úveru po častiach, ako bude navzájom medzi nimi a v zmluve dohodnuté, spolu s istým peňažným navýšením, teda úrokom, ktorý bude prirátaný k splátkam.

Úverov je v dnešnej veľa druhov a nie je problém nájsť úver vhodný pre jednotlivcov. Banky sa Vám vždy snažia poskytovať úvery tak, aby to čo najviac vyhovovalo Vašej finančnej dostupnosti a aby sa počas jeho splácania neznížila Vaša životná úroveň.

Pre koho je určená pôžička pre mladých?

 

Mladí ľudia sa dnes boja osamostatniť práve vďaka tomu, že majú strach pred potrebným úverom, ktorý je takmer vo všetkých prípadoch nevyhnutný a zadlžením sa voči banke. Netreba však hneď vešať hlavu a visieť kvôli tomu v hniezdočku u svojich rodičov do tridsiatky. Mnoho bánk na Slovensku už má v ponuke aj takzvané ,,Pôžičky pre mladých“. Tieto pôžičky sú poskytované špeciálne pre mladých ľudí, aby mali možnosť sa v dnešnej dobe, nie veľmi ekonomicky priaznivej, bez stresu a strachu osamostatniť.

O tomto druhu pôžičky, ako aj o všetkých ostatných druhoch, sa samozrejme najviac informácií dozviete priamo v pobočke konkrétnej banky. V tomto článku však nájdete taktiež niekoľko užitočných informácií, týkajúcich sa tohto druhu úveru.

Podmienky na poskytnutie pôžičky pre mladých

Tak ako je to s každým úverom aj pre poskytnutie tohto je potrebné, aby dlžník spĺňal všeobecné podmienky poskytnutia pôžičky pre mladých:

  • úver je poskytovaný výhradne fyzickým osobám vo veku 18-35 rokov
  • príjem dlžníka musí predstavovať maximálne 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve
  • ostatné podmienky môžu mať jednotlivé banky určené rozdielne

Na čo sa zamerať pri výbere banky

Prv, než vhupnete do prvej banky a budete sedieť za klientskym stolom, pripravený v perom v ruke podpísať čo najskôr zmluvu, mali by ste vedieť, že uponáhľanosť vo väčšine prípadov prináša skôr strasti, ako úžitok. Tu je preto niekoľko tipov, na čo všetko by ste sa mali zamerať a o čom sa informovať v bankách vo Vašom okolí, ktoré pôžičku pre mladých poskytujú:

  • výšku poplatkov spojených s vybavením hypotéky,
  • výšku úrokovej sadzby – tá hlavne ovplyvňuje koľko celkovo ako klient za hypotéku zaplatíte,
  • výšku hypotéky, ktorú sú Vám jednotlivé banky ochotné poskytnúť.

Pri určení výšky hypotéky, ktorú je Vám banka ochotná poskytnúť, zohráva veľmi dôležitú úlohu Vaša schopnosť jej pravidelného, včasného splácania. Banka vyráta takzvanú bonitu, pri ktorej bude vychádzať z Vášho čistého príjmu a od neho odráta všetky Vaše finančné výdavky.Ďalšie faktory, ktoré pri výpočte bonity banka zohľadňuje, sú tiež aj Váš rodinný stav, Vaše dosiahnuté vzdelanie, počet detí alebo dobu po ktorú ste doposiaľ zamestnaný.

Dokumenty potrebné k vybaveniu pôžičky pre mladých

O všetkých potrebných dokumentoch a dokladoch Vás taktiež informujú priamo v pobočke banky, no prečo nebyť vopred pripravený?! Prvým dokladom je Váš doklad totožnosti, čiže občiansky preukaz. Nasledujú doklady, ktoré potvrdzujú výšku Vášho príjmu a to napríklad v podobe potvrdenia o výške príjmu od Vášho zamestnávateľa alebo daňové priznanie. Ďalej sú potrebné dokumenty, ktoré určujú hodnotu zakladanej nehnuteľnosti a to predovšetkým znalecký posudok. Naposledy taktiež aj doklady, ktoré preukazujú účel čerpania úveru, teda napríklad kúpna zmluva alebo zmluva o výstavbe.

 

Podmienky a výber pôžičky pre mladých
Hodnotenie